O site oficial do novo anime original para a televisão Kōya no Kotobuki Hikōtai, o diretor Tsutomu Mizushima e a roteirista Michiko Yokote (Shirobako, Kangoku Gakuen,...